+1-888-123-1234 info@blizzz.nl

Menu
Oplossingen steekvliegen

NIEUW: bekijk de film van onze Amerikaanse kleefval (biting fly trap) op YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=owjij-DzA2A
100245
Het ontwerp van deze Dazenval wordt al vanaf de 70-er jaren met succes toegepast om steekvliegen te vangen. De kleurstelling en gebruikte materialen zijn in het gepatendeerde en beproefde ontwerp aangepast aan de hedendaagse eisen. Deze val is al

vele malen gekopieerd, maar nog nooit in vangcapaciteit en duurzaamheid geëvenaard. Hij heeft een zeer grote aantrekkingskracht voor alle stekende vliegen, de visuele jagers onder de insecten.

ga hier naar de BESTELPAGINA

Gedrag van Steekvliegen:

Bij steekvliegen – waarvan de Daas een van de bekendste is – steken meestal alleen de vrouwtjes, soms ook de mannelijke versie. Het zijn altijd visuele jagers, waardoor ze niet te lokken – of langere tijd af te stoten zijn met een lekkere of afstotende geur. Ze vertonen echter een gedrag wat wel degelijk tegen ze gebruikt kan worden. Steekvliegen selecteren hun prooi op basis van een aantal voorkeuren; donkere kleuren, gekleurde vlakken met een vaststaande verhouding, schitterend licht en traag bewegende objecten. Bij deze zoektocht zullen ze altijd vanuit de beschutte omgeving van struiken en/of bomen in de richting van het licht aanvallen. De steekvlieg gaat hierbij omzichtig te werk en zal vrijwel altijd met een omtrekkende beweging zijn/haar prooi naderen. Wanneer een interessante prooi is gelocaliseerd, maakt de steekvlieg een omtrekkende vliegbeweging, kiest in een fractie van een seconde de beste aanvalsplek en valt aan. Hierbij laat ze zich uit de lucht vallen of maakt een scherpe beweging – iets wat typerend is voor een aanvallende steekvlieg. Nadat de bloeddonor is bezocht, vliegt een steekvlieg ook richting het licht weg en/of weg van de grond.

Het hiervoor beschreven gedrag wordt ook gebruikt voor het lokken van gewone huisvliegen. Ook zij vliegen – al of niet gestoord – weg van het grondoppervlak en richting het licht. Een bijkomend voordeel bij de huisvlieg is, dat hij/zij verzot is op rechthoekige vormen en warmte. Je kunt ze meestal op rechthoekige raampartijen vinden of op poten van tafels – in de avond wachten zij vrolijk op de deurpost of de hor totdat zij samen met u naar binnen kunnen (want daar is het lekker warm).

Gebruik:

Plaats de dazenval(en) in een weide of op een open plek die het grootste gedeelte van de dag zonnig is. De dazenval moet vanuit alle posities zichtbaar zijn – vooral vanuit de begroeiing omdat daar de visuele jagers vandaan komen. Experimenteer met de plaats van de Dazenval, wanneer de vangst tegenvalt (soms is dat al met 50 dazen per dag), verplaats hem dan een paar meter totdat u het gevoel heeft dat hij optimaal werkt. U zult bij het legen van de val ook bijvangst aantreffen van lieveheersbeestjes, huisvliegen en soms een verdwaalde wesp.

Voor een optimale werking van de Dazenval is het aan te bevelen hem midden in een weide te zetten. Daar hij door de aanwezige dieren ook gezien kan worden als een nieuw speeltje – is het raadzaam hier een prikweitje omheen te zetten – of de val op een andere wijze af te schermen tegen onbedoeld vandalsime. Ook is het interessant om dazenvallen te combineren met kleefvallen, welke kostprijstechnisch interessant zijn en niet selectief ten aanzien van het insect. Hiermee bedoelen wij dat met deze vallen niet alleen steekvliegen, maar alle vliegende insecten worden gevangen.

In sommige gevallen is het niet mogenlijk om de Dazenval midden in een weide/een golfterrein of zwembad te zetten. Men kiest er dan voor om hem 1 meter buiten de afrastering te zetten. Naast het feit dat dan een gedeelte van de effectiviteit (zicht) verloren gaat, blijft er ook minder dan 50% over van de 3000m2 waarvoor de Dazenval geschikt is. Deze 3000m2 is hetzelfde als een afstand of cirkel van 60 meter rondom de dazenval. Wanneer hij dus 1 meter buiten de afrastering wordt geplaatst, heeft de dazenval niet alleen de grootste effectiviteit buiten de weide – maar is ook minder dan de helft effectief (in feite een halve cirkel van 58 meter).

De dazenval doet altijd zijn werk en hij is gemaakt/ontworpen voor jarenlang vangstplezier – het enige onderhoud bestaat uit het legen van de kunststof pot. Doe dit wanneer de hoeveelheid vliegen zo hoog is opgestapeld dat zij ongeveer een centimeter onder de opening van het gaas liggen.
100216
Een uitstekende combinatie met de Steekvliegen en Dazenval is het inzetten van de BliZzz Kleefval. De grootste voordelen van de Kleefval zijn dat hij zowel steekvliegen als andere insecten vangt en een relatief lage kostprijs, geen onderhoud en geen stroom nodig heeft. Wanneer deze Kleefval aanschaft en er een extra set van 10 stuks Kleefvellen bij besteld, vergroot u de vangstcapaciteit in uw aangeving aanzienlijk. De Kleefval verlost u van veel – heel veel vliegende insecten zonder gebruik te maken van chemische middelen, zonder lokstoffen of zonder elektriciteit.

De val is gebaseerd op een idee van Dr. D.F. Williams (USDA), welke het was opgevallen dat Dazen en vliegen aangetrokken werden door een bepaald soort Fiberglas. Na uitgebreide onderzoeken bleek dat de vorm en kleur een invloed hadden op de aantrekkingskracht. De komplete set bestaat uit een stuk fiberglas, een hardhouten paal, clips en 2 stuks kleefbladen. Nadat u de adviezen op de verpakking heeft gevolgd, heeft u een Kleefval met een diameter van 20cm en een hoogte van 30cm – wanneer de val op de hardhouten paal is geschoven heeft hij een complete hoogte van 80cm. Voor de montage heeft u geen gereedschap nodig. Wij adviseren u om met de plaats van de val te experimenteren. Afhankelijk van het te beschermen gebied, kunt u voor een optimale effectiviteit het beste

100302
<< foto links:

Philip Scholl, een wetenschapper van de United States Department of Agriculture, onderzoekt een Alsynite kleefval, welke gebruikt wordt om volwassen stalvliegen te observeren.

Gebruik:

Plaats de BliZzz Kleefvallen op ca. 10 meter afstand van elkaar. Als de kleefval vol is, kunt u het kleefpapier weggooien en vervangen.

Afhankelijk van de vorm en de grootte van het te beschermen gebied kunt u een optimale oplossing kiezen door een combinatie in te zetten van de BliZzz Dazen- en Steekvliegenval en de BliZzz Kleefval.