+1-888-123-1234 info@blizzz.nl

Menu
Oplossingen Culicoides

Productinformatie zie: oplossingen muggen of ga direct naar het BESTELFORMULIER
Wild Iclandic Horses What a cold day that was!!!
[pict1]

Wist u dat de BliZzz Muggenval ook grote hoeveelheden Culicoïdes vangt !

De directe omgeving waarin dieren verblijven kunnen op eenzelfde manier worden beschermd zoals dit is beschreven in het onderdeel oplossingen voor muggen. Om het beschermen van de leefomgeving van het paard eenvoudiger te maken kunt u de muggenval ook combineren met kleefvallen. Lees ook de informatie onder het hoofdstuk Knut / Midge / Culicoïde

100216
Een 100% oplossing voor als de paarden buiten verblijven is er niet echt, alhoewel het gebruik van verschillende insectenvangers zoals bijvoorbeeld de BliZzz Kleefval de reproductiecyclus wel degelijk onderbreken kan. De populatie neemt hierdoor in een bepaald gebied op termijn aanzienlijk af. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het feit dat de Culicoïde geen grote afstanden (+/- 100mtr) af kan leggen, waardoor de overlast in de directe omgeving wordt aangepakt.

Wist u dat wanneer u 1 Culicoide (of ander insect) doodt, u een belangrijke wijziging in de toekomstige populatie van dit insect realiseert… Dit insect legt geen eitjes meer, en kan niet meer zorgen voor duizenden nakomelingen in het volgende seizoen.