+1-888-123-1234 info@blizzz.nl

Menu
Oplossingen

  • BliZzz Muggenval
  • BliZzz Kleefval
  • boek Nicolette Hebing

Wist u dat de BliZzz Muggenval ook grote hoeveelheden Culicoïdes vangt !

De directe omgeving waarin dieren verblijven kunnen op eenzelfde manier worden beschermd zoals dit is

100261
beschreven in het onderdeel oplossingen voor muggen.

Om het beschermen van de leefomgeving van het paard eenvoudiger te maken hebben wij ook een batterij-versie, welke gedurende 8 uur op een pakket krachtige Lithium batterijen werkt. Deze zijn geintergreerd in de Muggenval en eenvoudig met de bijgeleverde 220V oplader op te laden. Natuurlijk kunt u hiervoor ook een 12V sigarettenplug in combinatie met een telefoonoplader gebruiken. Hiernaast is deze uit te breiden met een SOLAR-pakket, waarbij een paneel zonnecellen zorgt dat de batterijen overdag opgeladen worden met behulp van een 12V timer. Hierdoor kan de muggenval tussen 15.00 en 23.00 uur de populatie aanzienlijk verminderen.

Een 100% oplossing voor als de paarden buiten verblijven is er niet echt, alhoewel het gebruik van verschillende insectenvangers zoals bijvoorbeeld de BliZzz Kleefval de reproductiecyclus wel degelijk onderbreken kan.

100206
De populatie neemt hierdoor in een bepaald gebied op termijn aanzienlijk af. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het feit dat de Culicoïde geen grote afstanden (+/- 100mtr) af kan leggen, waardoor de overlast in de directe omgeving wordt aangepakt.

De systemen die in de US en Canada gebruikt worden en die Propaan omzetten in Kooldioxide (CO2) blijken vooral met wisselende temperaturen erg storingsgevoelig te zijn. Hiernaast worden deze machines verkocht met een bereik van 3000m2. U moet zich hierbij realiseren dat het dan volkomen windstil moet zijn.

Wist u dat wanneer u 1 Culicoide (of ander insect) doodt, u een belangrijke wijziging in de toekomstige populatie van dit insect realiseert… Dit insect legt geen eitjes meer, en kan niet meer zorgen voor duizenden nakomelingen in het volgende seizoen.