+1-888-123-1234 info@blizzz.nl

Menu
Vliegen

Vliegen hebben een enorme reproductie capaciteit en in optimale condities kan 1 vrouwelijke huisvlieg in 3 maanden tijd voor 21,6 miljoen nakomelingen zorgen.
home fly sitting on delicious ham sandwich
De huisvlieg is veruit de meest voorkomende vlieg en eigenlijk is de naam ‘huisvlieg’ een benaming voor een hele reeks verschillende soorten die in en om het huis, maar ook in stallen voorkomen. De volwassen huisvlieg voedt zich met voedselresten en steekt niet. De vlieg heeft een enorme reproductie capaciteit. In optimale condities zou één vrouwelijke huisvlieg in een periode van 3 maanden voor 21,6 miljoen nakomelingen kunnen zorgen en 27 miljard eitjes die nog niet uitgekomen zijn. Als je hierbij stil staat kan je bedenken wat voor effect het heeft op de populatie als je slechts 1 enkel vrouwelijk exemplaar zou vangen! De vrouwelijke huisvlieg leeft ongeveer 2,5 maanden en legt tussen de 600 en 1000 eitjes gedurende haar leven. Gemiddeld worden maar liefst 12 generaties geproduceerd in een jaar. Dit heeft tot gevolg dat deze ene huisvlieg verantwoordelijk is voor het produceren van vele duizenden vliegen. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • Er een aantal vliegen ‘bromvlieg’ genoemd worden maar dit in huis meestal de Blauwe vleesvlieg is.
  • De groene vleesvlieg bij padden en schapen eitjes in hun neus legt en de larven hun gastheer van binnenuit opeten
  • Dat er vliegen bestaan die kleptoparasiteren: als de vrouwtjeswesp uit haar nest is om een prooi te zoeken, legt de vlieg een eitje in het nest. De vliegenlarve vreet daarna de prooi op die de wesp voor haar eigen larve had meegebracht.

100231
Vliegen zijn niet alleen hinderlijk en irritant, maar ook beruchte verspreiders van voedselvergiftiging en salmonella. Hiernaast kunnen ze ook ernstige ziektes zoals typhus, cholera, tuberculose, polio en dysenterie overbrengen. Alle soorten vliegen kunnen bacteriële infecties met zich meedragen die dan worden overgebracht op andere organismen.
100109
Tijdens de warmere perioden van het jaar duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen vlieg gemiddeld 2 tot 3 weken. In verwarmde stallen gaat de reproductie het hele jaar onverminderd door. Larven zijn ongeveer 1 cm lang en wit en zitten in de vochtige delen van de broedplaatsen, de roodbruine tonvormige poppen zitten in de drogere oppervlakkige delen. Mest en rottende voedselresten zijn daarbij uitstekende broedplaatsen. Bij een overlast van huisvliegen moet de broedplaats worden gezocht en opgeruimd. Omwille van het gemak waarmee deze vliegensoort resistentie opbouwt moeten insecticiden niet systematisch worden gebruikt. Voor oplossingen: vliegen IN HUIS of vliegen BUITEN