+1-888-123-1234 info@blizzz.nl

Menu
Paarden

  • Blauwtong virus
  • West Nile virus
  • Afrikaanse paardenpest

22 mei 2007 Bron: Universiteit van Wageningen, Animal Sciences Group
100187
Nieuwe paardenziektes liggen op de loer. De groeiende paardensector in Nederland moet rekening houden met nieuwe, soms dodelijke, paardenziekten. Dat is de conclusie van een inventarisatie naar nieuwe besmettelijke virusziekten bij paarden, die is uitgevoerd door de Animal Sciences Group van Wageningen UR.

Blauwtong virus

Nederland werd in 2006 opgeschrikt door het blauwtong virus, dat tot nu toe nog nooit in onze Noordelijke streken was waargenomen. Hiermee werd meteen duidelijk dat exotische virusziekten zich ook gemakkelijk in ons land kunnen manifesteren.

Blauwtong virus is een vectorziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. De ziekte is ongevaarlijk voor mensen en paarden, ook pluimvee, honden en katten kunnen de ziekte niet krijgen. Toch is er een verband tussen bijvoorbeeld paarden en blauwtong virus: paarden kunnen een belangrijke voedingsbron zijn voor de steekmugjes.

Het West Nile Virus (WNV) veroorzaakt hersenontstekening bij paarden. Muggen brengen dit virus over via vogels (vooral kraaien) op paarden en mensen. Eén op de drie paarden overlijdt aan deze ziekte. Bij mensen is het sterftecijfer lager en ondervinden met name mensen met verminderde afweer de ernstige gevolgen. Sinds een grote uitbraak van WNV in de Verenigde Staten en Canada, die in 1999 startte en nog steeds voortduurt, zijn er goede en veilige vaccins voor paarden
100206
ontwikkeld. WNV-infecties komen verder voor in Zuid-Europa, Oost-Europa en Zuid-Amerika. Op het Amerikaanse continent komen nog drie andere virussen voor, die ernstige hersenontstekingen kunnen veroorzaken. Ook deze kunnen overgebracht worden door muggen op paarden en mensen (vooral via vogels): Eastern equine encephalomyelitis (EEE), Western equine ecephalomyelitis (WEE) en Venezuelan equine encephalomyelitis virus (VEE). Van deze drie is EEE het meest gevaarlijk voor paarden en mensen. Ook hiertegen zijn in de USA vaccins voor paarden ontwikkeld.

 

African Horse Sickness Virus (AHSV) of Afrikaanse paardenpestvirus is een ernstige, veelal dodelijke aandoening bij paarden en muilezels. Bij de verspreiding van dit virus spelen knutten, net als bij Blauwtongvirus, een belangrijke rol.
100153
Er is op dit moment nog geen veilig en effectief vaccin tegen dit virus beschikbaar. Onderzoekers pleiten voor meer onderzoek naar de overbrenging van deze ziekten door verschillende muggensoorten naar West- en Noord-Europa. Verder kan bijscholing van dierenartsen in de ziekteverschijnselen van deze ziekten bijdragen aan vroegtijdige signalering van inkomende virussen. Daarnaast is het voor de controle en bestrijding van het AHS-virus raadzaam om een veilig en effectief vaccin te ontwikkelen. Voor de paardenziekte Equine infectious anemia (EIA), dat wereldwijd voorkomt en wordt overgebracht door bloedzuigende insecten of bloedcontact, bestaat geen vaccin. EIA behoort tot de familie van virussen die bij de mens AIDS veroorzaakt. Gezien de aard van het virus is dit ook erg moeilijk te ontwikkelen. Er zijn wel diagnostische tests in de handel. Officieel is Nederland nog vrij van dit virus, maar ook hiervoor geldt dat we erg alert moeten blijven om insleep ervan te voorkomen.