+1-888-123-1234 info@blizzz.nl

Menu
Overige steekvliegen

Sta hier eens bij stil : …als 1 generatie vliegen in 1 jaar allemaal zouden overleven heb je 191.010.000.000.000.000.000 vliegen ! en 1 enkele vlieg kan in een jaar 30 nieuwe generaties produceren….

Isolated horsefly
Vliegen zijn weliswaar klein, maar kunnen ongekende schade toebrengen, met name bij dieren zoals rundvee, varkens en pluimvee. Ook voor de mens vormen vliegen een ware overlast en zelfs gevaar voor de gezondheid. Alle soorten vliegen kunnen bacteriële infecties met zich meedragen die kunnen worden overgebracht op andere organismen. Ziekten die door vliegen worden verspreid, zijn onder meer salmonella, pokken, mastitis, colibacillose en coryza. Om een doeltreffende oplossing te bieden voor het vliegenprobleem is het noodzakelijk om naar het gedrag van de vlieg te kijken, we kunnen de vliegen dan ook in 2 categoriën indelen:

100026
Vooral de stalvlieg (Stomoxys calcitrans) veroorzaakt veel overlast in stallen. Behalve dat deze steekvliegen onrust en hinder voor het vee brengen kunnen ze ziektekiemen overdragen. Deze vlieg voedt zich met bloed van voornamelijk runderen en komt zich 1 à 2 keer per dag gedurende ongeveer 15 minuten voeden op het dier. De stalvlieg heeft een voorkeur voor runderen maar ook de mens kan gestoken worden. De herfstvlieg is een echte lastpost. Tegen de winter kan hij massaal huizen binnenkomen op zoek naar een plek om te overwinteren en ’s zomers valt hij het vee lastig, waarbij hij vooral op en bij de ogen te vinden is. Hieraan dankt hij de naam oog- of gezichtsvlieg. Ondanks zijn naam komt hij niet alleen in de herfst voor. De larven leven in mest en de volwassen vliegen leven van dierlijke sappen (oogvocht, bloed) en van nectar.
100231
Vooral de vrouwtjes vinden we op vee, omdat zij proteïnes nodig heeft voor de aanmaak van de eitjes. Steekvliegen kunnen soms in grote hoeveelheden voorkomen. Meer dan 50 stalvliegen of 200 kleine steekvliegjes op één koe kunnen oorzaak zijn van een ondermaatse vlees- of melkproductie. Sommige kleine steekvliegjes zitten continu op één dier en volgen dit dier als een “vliegenwolk”.

Culicoïdes veroorzaken bij paarden staart en manen, ook wel genoemd “zomereczeem”. Zie

culicoïdes

De schapenluisvlieg (Melophagus ovinus) is een vleugelloze bloedzuigende vlieg. Schapen kunnen erg verzwakken wanneer ze geparasiteerd worden door deze vlieg. Wanneer vliegen een plaag worden op plaatsen waar mensen wonen en waar veehouderij is, vormen zij een gezondheidsrisico in de omgeving dat snel en doeltreffend moet worden aangepakt. Mede gezien de enorme reproductie capaciteit van de vlieg is het vangen van elke vlieg de moeite waard.

 

Voor doeltreffende oplossingen oplossingen steekvliegen.

Een andere soort steekvliegen zijn de dazen.